Warunki korzystania z usług

1. Wprowadzenie

Witaj w Mountain Web Studio. Niniejsze warunki i postanowienia ("Warunki") regulują dostęp do naszej witryny internetowej i korzystanie z naszych usług. Korzystając z naszej witryny internetowej i usług, zgadzasz się przestrzegać tych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią tych Warunków, prosimy nie korzystać z naszej witryny internetowej ani usług.

2. Usługi

Mountain Web Studio świadczy usługi agencji internetowej i kreatywnej dla klientów i firm. Usługi te obejmują projektowanie stron internetowych, rozwój, projektowanie graficzne, branding i wiele więcej. Szczegółowe informacje dotyczące świadczonych usług zostaną określone w osobnej umowie lub kontrakcie między Mountain Web Studio a klientem.

3. Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, znaki towarowe i patenty, związane z treścią i materiałami na naszej witrynie internetowej i usługach są własnością Mountain Web Studio lub naszych licencjodawców. Nie wolno Ci używać, reprodukować ani dystrybuować jakiejkolwiek treści ani materiałów z naszej witryny internetowej ani usług bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

4. Poufność

Mountain Web Studio może mieć dostęp do informacji poufnych należących do naszych klientów i firm. Zachowamy poufność takich informacji i będziemy ich używać wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Nie będziemy ujawniać informacji poufnych osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że wymaga tego prawo.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Mountain Web Studio nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze ani specjalne szkody wynikające z korzystania z naszej witryny internetowej lub usług. Staramy się dostarczać dokładne i rzetelne informacje, ale nie gwarantujemy kompletności, dokładności ani niezawodności żadnych informacji na naszej witrynie internetowej ani usługach.

6. Odpowiedzialność

Zgadzasz się zrekompensować i zwolnić Mountain Web Studio oraz jego spółki zależne, dyrektorów, pracowników i agentów od wszelkich roszczeń, żądań lub szkód, w tym rozsądnych opłat adwokackich, wynikających z korzystania z naszej witryny internetowej lub usług lub naruszenia tych Warunków.

7. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Polski. Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

8. Zmiany w Warunkach

Mountain Web Studio zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji tych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Kontynuując korzystanie z naszej witryny internetowej lub usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub aktualizacji, zgadzasz się być związany nowymi Warunkami.